Keysoe CSI 10th -12th June 2021

Thursday 10th June

 

International Arena

Co #1A - CSIYH* 5YO Tour - Art. 274.1.5.1

Co #1B - CSIYH* 6YO Tour - Art. 274.1.5.1

Co #2 - CSI** Bronze Tour - Art. 274.2.5

Co #3 - CSI** Silver Tour - Art. 274.2.5

Co #4 - CSI** Gold Tour - Art. 274.1.5.3

Friday 11th June

 

International Arena

Co #5A - CSIYH* 5YO Tour - Art. 238.1.1

Co #5B - CSIYH* 6YO Tour - Art. 238.1.1

Co #6 - CSI** Bronze Tour - Art. 238.2.1

Co #7 - CSI** Silver Tour - Art. 238.2.1

Co #8 - CSI** Gold Tour - Art. 238.1.1

Saturday 12th June

 

International Arena

Co #9A - CSIYH* 5YO Tour - Art. 238.2.2

Co #9B - CSIYH* 6YO Tour - Art. 238.2.2

Co #10 - CSI** Gold Tour/LR GP - Art. 238.2.2

Co #11 - CSI** Bronze Tour - Art. 274.1.5.3

Co #12 - CSI** Silver Tour - Art. 274.1.5.3

Results